Οι κολλήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε κόμικ.

Οδηγός για εύκολη συγκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, βήμα προς βήμα.

Kolliseis 0001


Kolliseis 0002


Kolliseis 0003


Kolliseis 0004


Kolliseis 0005


Kolliseis 0006


Kolliseis 0007


Kolliseis 0008

ΠΗΓΗ: Mighty Ohm