Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Logo

Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ΕΠΑΛ, για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018, καθορίζεται τα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ. Πρωτ. Φ6/162648/Δ4/29-09-2017 και Φ6/126681/Δ4/29-09-2017, ως εξής (Κάνετε κλικ στα link για να τα κατεβάσετε): 

A. Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

B. Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ακολουθούν τα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων των παρελθόντων χρόνων (Ενημέρωση μέχρι και το σχολικό Έτος 2017-2018):

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων ΤΕΕ & ΕΠΑΛ για τη "Νεοελληνική Γλώσσα"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων ΤΕΕ & ΕΠΑΛ για τα "Μαθηματικά"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τα "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τα "Στοιχεία Μηχανών"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τις "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τις "Εγκαταστάσεις Ψύξης"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τις "Εγκαταστάσεις Κλιματισμού"

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων για τα "Στοιχεία Ψύξης και Κιματισμού"

Τα θέματα είναι σε μορφή PDF, συμπιεσμένα σε ένα αρχείο ZIP. Για δείτε τα αρχείο πρέπει πρώτα να τα αποσυμπιέσετε, και έπειτα να τα ανοίξετε με την βοήθεια ενός PDF Reader, όπως για παράδειγμα ο Acrobat Reader.