Θερμικές εγκαταστάσεις (Παρουσιάσεις)

Οι "Θερμμικές Εγκαταστάσεις" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Θερμικές Εγκαταστάσεις". 

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Παρουσιάσεις) Κεφ. 01-07

Τα "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" και παρουσιάσεις από την ιστοσελίδα του κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Διαβάστε Περισσότερα

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Παρουσιάσεις) Κεφ. 08-12

Τα "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" και παρουσιάσεις από την ιστοσελίδα του κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εισαγωγή στην θέρμανση (Παρουσιάσεις)

Οι "Θερμάνσεις" διδάσκονται στα πλαίσια του μαθήματος "Εισαγωγή στην θέρμανση" του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Θερμάνσεις" των Δημήτριου Ιωαννίδη και Μανώλη Γεωργακάκη των εκδόσεων του ιδρύματος Ευγενίδου αλλά και παρουσιάσεις τρίτων. 

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Διαβάστε Περισσότερα

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Παρουσιάσεις) Κεφ. 01-04

Οι Μηχανές Εσωτερικές Καύσης Ι διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι" των Αγερίδης Γεώργιος, Καραμπίλας Πέτρος και Ρώσσης Κυριάκος.

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Διαβάστε Περισσότερα