Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Παρουσιάσεις) Κεφ. 01-07

Τα "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" και παρουσιάσεις από την ιστοσελίδα του κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Κεφάλαιο 1α

Κατηγορίες συστημάτων θέρμανσης

Videos: Οι ειδικοί μιλούν για την θέρμανση

 

Κεφάλαιο 1β

Συγκρίσεις και χρήσεις Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης

Videos: Οριζόντια γεωθερμίαΚάθετη γεωθερμία

 

Κεφάλαιο 2α

Καύση μεθανίου

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 2β

Καύσιμα - Καύση

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 2γ

Θερμογόνος δύναμη

 

Κεφάλαιο 3

Το λεβητοστάσιο

 

Κεφάλαιο 4

Δίκτυα καυσίμων

 

Κεφάλαιο 5α

Καυστήρες πετρελαίου

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Ρύθμιση πίεσης πετρελαίουΈλεγχος σπινθηριστώνΑλλαγή μπεκ

 

Κεφάλαιο 5β

Καυστήρες αερίου

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Γραμμή παραγωγής καυστήρων αερίου

 

Κεφάλαιο 6

Λέβητες

Videos: Σύνδεση τζακιού με ατομική μονάδα θέρμανσης

 

Κεφάλαιο 7

Δίκτυα διανομής

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη 

 Videos: Είδη Συνδέσεων ΡΕΧElectrofusionΨύξη σωλήνωνΕξαρτήματα σωλήνων PPRΠαραγωγή Σωλήνων & Εξαρτημάτων PPR