Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Παρουσιάσεις) Κεφ. 08-12

Τα "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων" και παρουσιάσεις από την ιστοσελίδα του κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Κεφάλαιο 8

Κυκλοφορητές

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Κυκλοφορητής 3DΚυκλοφορητές θέρμανσης και βλάβες

 

Κεφάλαιο 9α

Θερμαντικά σώματα

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

 

Κεφάλαιο 9β

Εναλλάκτες - Boilers

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 10α

Δοχείο Διαστολής

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Ανοιχτό δοχείο διαστολής σε βρασμόΚλειστό δοχείο διαστολής

 

Κεφάλαιο 10β

Βαλβίδες Ασφαλείας - Αυτόματοι Πληρωτές

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 10γ

Υδροστάτες

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 10δ

Θερμοστάτες

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

Videos: Λειτουργία ΘερμοστάτηΛειτουργία Θερμοστάτη με διακόπτη υδραργύρου

 

Κεφάλαιο 10ε

Αυτονομία

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 10στ

Αντιστάθμιση

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Φαντάκη

 

Κεφάλαιο 11

Υπολογισμός Θερμικών Απωλειών

PDF: Παράδειγμα υπολογισμού θερμικών απωλειών

 

Κεφάλαιο 12

Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης