Μηχανουργική Τεχνολογία (Παρουσιάσεις) Κεφ. 01-04

Οι Μηχανουργική Τεχνολογία διδάσκεται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Μηχανουργική Τεχνολογία Ι - Κατεργασίες Κοπής".

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Κεφάλαιο 1α

Εισαγωγή στις συμβατικές κατεργασίες αφαιρέσεως υλικού και κατάταξη των εργαλειομηχανών κοπής

Videos: ΧειρότορνοςΤόρνος ΑντίκαΞυλότορνοςΣυμβατικός τόρνοςΤόρνος CNCΦρεζότορνος CNC

 

Κεφάλαιο 1β

Κινηματική κατεργασιών Κοπής. Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες κοπής και μέτρα σφαλείας κατά την εργασία στο μηχανουργείο

 

Κεφάλαιο 2α

Μηχανισμός κοπής μετάλλων

Videos: Γεωμετρία κοπτικού τόρνουΓεωμετρία κοπτικής λάμας

 

Κεφάλαιο 2β

Κοπτικά εργαλεία

Videos: Υγρά κοπήςΚοπή γραναζιού με ψυκτικό έλαιοΥγρα κοπής (Retro video)

 

Κεφάλαιο 2γ

Δυναμική κοπής

 

Κεφάλαιο 3α

Ταξινόμηση & Λειτουργία των Εργαλειομηχανών Ι

 

Κεφάλαιο 3β

Ταξινόμηση & Λειτουργία των Εργαλειομηχανών ΙΙ

 

Κεφάλαιο 3γ

Ταξινόμηση & Λειτουργία των Εργαλειομηχανών ΙΙΙ

 

Κεφάλαιο 4α

Τόρνοι - Ταξινόμηση, κατηγορίες, μέρη του τόρνου

 

Κεφάλαιο 4β

Τόρνοι - Κοπτικά εργαλεία και συσκευές προσδέσεως

 

Κεφάλαιο 4γ

Τόρνοι - Κωνική τόρνευση, Σπειρώματα

Videos: Κοπή σπειρώματοςΚωνική τόρνευση

 

Κεφάλαιο 4δ

Τόρνοι - Ειδικές κατεργασίες

Videos: Κατεργασίες στον τόρνοΚεντράρισμα και διάτρηση

 

Κεφάλαιο 4ε

Αυτόματοι Τόρνοι

Videos: Τόρνος CNC