Θερμικές εγκαταστάσεις (Παρουσιάσεις)

Οι "Θερμμικές Εγκαταστάσεις" διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Θερμικές Εγκαταστάσεις". 

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Μάθημα 1

Εισαγωγή στις εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης

 

Μάθημα 2

Εξαρτήματα, Εργαλεία, Κατασκευή και Ασφάλεια

 

Μάθημα 3

Θερμομονώσεις δικτύων

 

Μάθημα 4

Συστήματα σωληνώσεων

 

Μάθημα 5

Καπνοδόχος

 

Μάθημα 6

Συγκρότηση Λεβητοστασίου